[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
گیرنده*های نوری مخروطی و استوانه*ای چشم : سلول*های چشم برای آشنایی با کارکرد و نوع فعالیت چشم باید ابتدا از ساده*ترین ساختارهای بینایی شروع کنیم که همان گیرنده*های نوری هستند. در انسان این گیرنده*ها به ۳ دسته تقسیم می*شوند :۱- گيرنده*های مخروطی شكل ، ۲- گيرنده*های استوانه*ای شكل ، ۳- گيرنده*های مخروطی - استوانه*ایگیرنده*های استوانه*ای توانایی دید در نور کم و بنفش را می*دهند.گیرنده*های مخروطی توانایی دید در نور زیاد یا همان دید رنگی را به ما و حیوانات می*دهند.گیرنده*های مخروطی به سه دسته قرمز ، آبی و سبز تقسیم می*شوند.تراکم این گیرنده*ها در چشم ، در همه مناطق به یک میزان نیست. همانطور که در شکل پایین مشاهده می*کنید در مناطق نزدیک گودی چشم - یا همان فووا - گیرنده*های مخروطی به حداکثـــر میــزان خود می*رسنـــد ، در حالی كه در مناطق دورتــر از فووا ، گیرنده*های استوانه*ای بيشتر است؛ اما در قسمت نقطه کور چشم هیچ کدام از گیرنده*ها وجود ندارند. (ناگفته نماند که در داخل فووا میزان هر دو کاهش می*یابد.)
[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
دید در سگ*ها :می*توان گفت كه سگ*ها کور رنگی قرمز و سبز دارند و به نوعی تصویر را شسته شده می*بینند. (اجسام از دید ما روشن تر هستند.)سگ*ها تیز بینی ما انسان*ها را ندارند؛ شاید یکی ار دلایل آن نداشتن فووا در چشم باشد. نگاه کردن سگ*ها به صورت مستقیم به ما ، می*تواند جنبه اصلاح رفتاری داشته باشد.ديدن اجسام از ديد انسان و سگ
[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
سگ*ها در تاریکی دید بهتری نسبت به ما دارند ، که دلیل این امر داشتن گیرنده*های استوانه*ای بیشتر و وجود لایه منعکس کننده Tapetum Lucidum در پشت شبکیه است.سگ*ها حرکت اجسام را بهتر از ما درک می*کنند.محدوده ديد انسان و سگ :
[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
سگ*ها محدوده دید بیشتری نسبت به ما انسان*ها دارند (به قسمت زرد رنگ در شکل توجه کنید). بعضی از دانشمندان معتقدند كه سگ*ها توانایی دیدن پشت سرشان را هم دارند!عمق دید در سگ*ها (قسمت آبی رنگ که توسط دو چشم مشاهده می*شود) کمتر از انسان*ها است.منبع : بهترین ها برای بهترین ها