[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
ساده*ترین ساعت جهان، جایگزین احتمالی کیلوگرم
دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی موفق به ساخت ساده*ترین ساعت جهان بر مبنای یک اتم شده*اند.به گفته محققان، این دستگاه جدید محاسبه زمان می*تواند به یک شیوه جدید در تعریف جرم نیز منجر شود.
علاوه بر آن، این دستاورد نشان داده که محققان ممکن است در آینده بتوانند ساعت*های عجیب*تر بر مبنای ضدماده یا حتی بدون نیاز به ذرات را بسازند.
اساسا، تمام ساعت*ها زمان را با تکیه بر بخش*هایی می*سنجند که یک رفتار را با الگوهای منظم تکرار می*کنند. برای مثال یک سال با زمانی که زمین مدار خود را به دور خورشید کامل می*کند، تعریف می*شود.
دقیق*ترین ساعت* ها در حال حاضر ساعت*های اتمی هستند که بر چگونگی تغییر اتم*ها بین دو سطح خاص انرژی تکیه دارند. در اصل، این ساعت*ها بر حداقل دو ذره که یکی هسته یک اتم و دیگری یک الکترون که بین دو سطح مختلف انرژی به جلو و عقب می*پرد، تکیه دارند. محققان با استفاده از این واقعیت که ماده می*تواند در هر دو حالت ذره و موج وجود داشته باشد، دریافتند که می*توان زمان را با شمارش نوسانات یک موج ماده اندازه*گیری کرد.
فرکانس یک موج ماده 10 میلیارد برابر بالاتر از نور مرئی است.
دانشمندان این ساعت را مانند یک ساعت کامپتون که از پاندول و چرخ ساعت برخوردار بوده، معرفی کرده*اند چرا که مبتنی بر فرکانس یک موج ماده کامپتونی است. آنها دو شیوه شناخته*شده را برای ساخت این ساعت استفاده کرده*اند. در نسبیت، زمان برای اجسام در حال حرکت آهسته*تر شده، به طوری که برای مثال یک اتم سزیم که دور شده و دوباره بازمی*گردد، جوانتر از یک اتم ایستا است.
ساعت کامپتون هنوز 100 میلیون بار کم دقت*تر از بهترین ساعتهای اتمی امروز بوده اما شاید بتوان آنرا به یک سطح مشابه ارتقا داد.
این شیوه همچنین می*تواند زمان را برای سنجش جرم نیز مورد استفاده قرار داده و شاید روزی جایگزین کیلوگرم به عنوان جرم مرجع قرار بگیرد.این پژوهش در مجله ساینس منتشر شده است. منبع:isna.ir