اساسا یک دوربین slr دیجیتال از بدنه ویک یا چند لنز تعویض پذیر تشکیل شده است . بدنه دوربین شامل حسگر تصویر ونمایاب است که از درون آن به موضوعتان نگاه میکنید و دیگر مکانیزم ها و قطعات الکترونیکی مورد نیاز برای تعیین میزان نور، سرعت شاتر و...
از سوی دیگر لنز شامل عناصر اپتیکی است که خصوصیات عملکردی خود را تعیین میکند. همچنین مکانیزم گشودگی که معمولا به نام روزنه یا دیافراگم شناخته میشود که اندازه مقدار ورودی نور را کنترل میکند.هنگامی که که یک دوربین دیجیتال را بر روی موضوعی متمرکز میکنید و دکمه شاتر را فشار میدهیداشعه های نوری باز تابیده از جسم از درون لنز دوربین وارد شده و پس از تابیدن بر روی آینه ای که با زاویه 45 درجه روبه روی حسگر تصویرقرار گرفته ایجاد تصوبر میکند.
آینه این تصویر را بر روی شیشه منشور پنج وجهی یا آینه پنج وجهی بالای بدنه دوربین منعکس کرده تا تصویر به درون چشمی هدایت شود. وضعیت تصویر هنگامی که بر روی آینه منعکس می شود ، وارونه میگردد.آینه و منشور چند وجهی با چرخاندن تصویر آنرا در نمایاب به حالت حقیقی در می آورد. درهمین زمان آینه موجود در بدنه دوربین به سمت بالا جمع میگرددوشاتر رو به روی حسگر تصویر باز میگردد تا نور ورودی از درون لنر با حسگر برخورد کند.هنگامی که حسگر نور را دریافت کرد شاتر بسته میشود و آینه به حالت اولیه برمیگردد و دیافراکم بسته میشود.لازم به توضیح است که در دوربين*هاي معمولي غير ديجيتال دکمه شاتر فقط يک کار انجام مي*دهد و آنهم باز و بسته کردن شاتر يا دهانه ديافراگم جهت وارد کردن نور به داخل دوربين. اما در دوربين*هاي ديجيتال معمولا اين دکمه دو کار انجام مي*دهد. وقتي دکمه شاتر را تا نيمه راه فشار مي*دهيم، قبل از آنکه نوبت به باز وبسته شدن ديافراگم و ثبت تصوير برسد، عمل فوکوس خودکار انجام مي*شود. در اين مرحله مقدار نور تابيده شده روي حسگر دوربين اندازه*گيري مي*شود و بالافاصله پردازشگر دوربين مقدار مناسب براي اندازه ديافراگم و سرعت باز و بسته شدن شاتر را محاسبه مي*کند.